BIBLIOTECA

Hi ha a disposició de tots els socis/es, una biblioteca amb llibres, mapes, revistes i guies de muntanya.