L'oratori del Collet de Cal Negre (1954)

Un pedró arran del camí


L'oratori de la Verge del Collet de cal Negre de Pujarnol


El 13 de febrer és l'aniversari de la reconstrucció el 1996 de l'Oratori de la Verge del Collet de Cal Negre de Pujarnol, obra del Centre Excursionista de Banyoles ( CEB). I dic reconstrucció perquè el que va inaugurar el CEB el diumenge 26 de setembre de 1954, havia estat malmès. Alguns diuen en dues ocasions. Almenys, tenim constància que ja s'havia restaurat el 1965-66. Unes ressenyes d'aquestes inauguracions les trobem en el llibre "50 aniversari Centre Excursionista de Banyoles" d'en Salvador Duran i Coderch (a. 2003) i en diferents números del "Butlletí del CEB(núms. 10, 11, 54 i 383). Agraïm al CEB aquest material.
Aquest oratori es troba en la carretera que puja al Stri de Rocacorba des de Banyoles, per Pujarnol, en concret en el km 8, en una corba del collet de Cal Negre, de cara al Canigó i al mar.
L'origen de l'oratori és la demanda per carta de Mn. Jordi Carreras al CEB, suggerint -en ocasió de l'Any Sant 1954- que es fes un oratori en honor de la Verge. Es va crear una comissió i -com m'explica en Jaume Oller i Hereu- hi pujaren tota una colla de persones, molts caps de setmana d'aquelI any per portar el material, a coll i amb carro i la seva construcció. De fet ens deixa constància Joaquim Pla Cargol: "...en los trabajos de explanación del camino para facilitar el cómodo accesotomaron parte entusiastas miembros del Centro Excursionista de Bañolas", ("TradicionesSantuarios y tipismo de las Comarcas gerundeses" a. 1957), ja que encara no hi havia carretera. Es col·locà dintre de la columna de l'oratori un vas segellat amb els noms dels donants.
Segons el recordatori que s'entregà en la festa de la inauguració -amb una bonica litografia d'en Joan de Palau que representa un jove pastor, amb bastó i paraigua a la mà, amb les seves ovelles, davant l'oratori, reproducció d'una maqueta- s'inaugurà amb la benedicció pel Bisbe Josep Cartañá de la imatge que es col·locà en l'oratori. Abans es celebrà la missa de campanya. La imatge d'en Rafel Angelats i Juncà -com m'assegura en Rafel Cuenca- era una imatge de la Mare de Déu amb l'escut del CEB i la inscripció "Any Marià" al peu.
L'actual oratori, reconstruït el 1996, és molt semblant al de 1956, com veiem en les fotografies d'un àlbum del CEB. És un pilar de pedra de Banyoles, coronat amb una capella amb un teulat de dos vessants i una reixa que la tanca. Al damunt de la llinda de la fornícula hi ha una petita creu de ceràmica blaumarí. Abans hi havia l'anagrama de Maria i en el teulat una creu. També a banda i banda de la fornícula hi ha unes petites espitlleres d'arc de mig punt. La imatge actual, que va beneir el 13 de febrer 1996 el rector de Sant Pere de Banyoles abans de la missa -com en deixa constància el llibre del CEB i el Butlletí 383- es una imatge molt petita de la Mare de Déu de Fàtima – com diu una petita placa enganxada al peu de la imatge- amb una faixa blava, uns rosaris a les mans i amb dos grossos coloms als peus.
Al pilar de l'oratori hi ha unes indicacions gravades a la pedra. La de la part central, posa "Centre Excursionista de Banyoles Any Marià 1954", amb l'escut el CEB. Al costat esquerre: "A Banyoles 2 h", a la dreta "A Rocaborba 1 h 30 m", i per la part del darrere: "ALT. 540 m."

Mn. Jordi Font

Article aparegut a la Revista de Banyoles, el febrer de 2021


Amb motiu de la inauguració de l'Oratori del Collet de Cal Negre, es va fer un àlbum de fotografies, que recull l'abans, la construcció i la inauguració de l'Oratori.


Més elements sobre el Collet de Cal Negre