SOL·LICITAR LLICÈNCIA

IMPORTANT

De cara a la renovació de les assegurances per a l’any 2023, cada soci ha de tenir present quin tipus d’activitats de muntanya realitzarà, i en conseqüència haurà de contractar la modalitat d’assegurança que li pertoqui, sense obviar que puntualment es pot demanar una ampliació temporal de la cobertura, si  convé.

El parer de la Junta del Centre, però, ha estat  sempre que s’ha de considerar com una activitat d’alta muntanya (modalitat C) qualsevol excursió que, total o parcialment, es desenvolupi a alçades superiors als dos mil metres, independentment de l’època de l’any, de la dificultat de l’itinerari, o de l’eventual ús de material tècnic emprat  (cordes, piolets, crampons, etc).

Queda ben clar que les assegurances amb modalitats A i B només cobreixen les excursions de baixa i mitjana muntanya (inferiors a 2000 metres)

Evidentment, el Centre no pot obligar ningú a contractar una modalitat d’assegurança específica, sempre que el soci practiqui activitats de muntanya pel seu compte i assumeixi els riscos d’estar infraassegurat. Això és responsabilitat de cadascú.

En les activitats organitzades oficialment pel Centre Excursionista de Banyoles és obligatori que els participants estiguin en possessió de l’assegurança correcta (punt 8 de la normativa inscripcions)

Per l'any 2023 voldria:*