Junta Directiva

El Centre Excursionista de Banyoles es regeix per una Junta Directiva que es renova cada 6 anys.

El període de vigència de la Junta actual és del 2015 al 2021.

Junta directiva actual

President Joan Surroca i Ortiz
Vicepresident 1r Albert Corominas i Carles
Secretari Lluís Pagès Corominas
Vicesecretari Lluís Camps i Gimeno
Tresorera Elisabet Rodriguez Jubert
Vocal  Joaquim Oliver i Tarradas 
Vocal  Xavier Batchellí i Darnés
Vocal     Judit Collell i Vilardell
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Informació addicional