NORMATIVES

ESTATUTS

ESTATUTS

Aprovats per l'assamblea del Centre el dia 21 de setembre de 2012.

Informació addicional

REGLAMENT PER A LES INSCRIPCIONS

REGLAMENT PER A LES INSCRIPCIONS

Normativa sobre les inscripcions a les sortides que organitza el Centre
Ha estat aprovat per l'Assemblea de socis del dia 7 de febrer de 2014.

Cal destacar, entre altres coses,

 Les sortides sols estan obertes als seus associats.

 Serà la Junta Directiva determinarà quines activitats poden admetre persones no asociades i en quines condicions.

Es obligatori que cadascun dels participants estigui en possessió de la llicència federativa