JUNTA ELECTORAL

En compliment de l’acord de l’Assemblea Extraordinària de socis celebrada el 15 de juny, es va designar per la Junta Electoral,

President, RAMON POU

Vocal, JUDITH CULLELL

Vocal, ALBERT PLANADEVALL

Secretari, LLUÍS PAGÈS