Acord Assemblea i calendari electoral

En compliment de l’acord de l’Assemblea Extraordinària de socis celebrada el 15 de juny, es convoquen eleccions a la Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles,  per a suplir la totalitat dels membres, per finalització de mandat.

El calendari electoral aprovat és el que segueix.

16 DE JUNY, publicació de l’acord de la convocatòria i exposició del cens electoral.

20 DE JUNY, finalització del termini per presentar reclamacions al cens electoral.

21 DE JUNY, inici del termini per presentar candidatures a membres de la Junta Directiva.

30 DE JUNY, finalització del termini per presentar candidatures

1 DE JULIOL, proclamació de les candidatures per part de la Junta electoral

Del 2 Al 10 DE JULIOL, campanya electoral

16 DE JULIOL, votació a membres de la Junta Directiva

18 DE JULIOL, finalització del termini per presentar reclamacions

21 DE JULIOL, proclamació de la candidatura guanyadora