ESCALADA NIVELL 1

ESCALADA NIVEL 1

OBJECTIUS del Curs :

Que el participant adquireixi els coneixements necessaris per desenvolupar la pràctica de l'escalada esportiva mitjançant les tècniques pròpies de forma autònoma i amb seguretat .