NOVETATS 2022

Novetats per al 2022
- Queden incloses les rutes o itineraris de muntanya equipats amb cordes.
- Queda inclosa l'escalada en cascades de gel.
- Queda inclosa la mossegada d'animals en el medi natural.
- Servei d'assistència telefònica psicològica als familiars en cas de traspàs.
- Ampliació del capital de repatriació de cossos, Espanya: 6.000€ i estranger a 12.000€
- Queden coberts els accidents soferts pels federats en activitats de protecció del medi ambient
lligades al medi natural, com ara neteja de la naturalesa, recollida de deixalles i escombraries
amb l'exclusió d'ús de qualsevol mena de maquinària. A càrrec de la FEEC o de
qualsevol dels seus clubs, entitats i federats.
- Queden coberts els accidents soferts pels federats en els treballs de millora, senyalització i
neteja de camins, senders, vies ferrades, accessos a refugis, amb l’exclusió d'ús de qualsevol
mena de maquinària. A càrrec de la FEEC o de qualsevol dels seus clubs, entitats i
federats.