Normativa per la Fira

Cal llegir detingudament les normes.

La Fira està dedicada a la Compravenda i Intercanvi de Brocanteria, Antiguitats, Filatèlia, Numismàtica i tota
mena d’objectes de Col·leccionisme.

La Fira comença a les 9 del matí i acaba a les 2 de la tarda.
Cal fer d’inscripció prèvia via internet o wattsapp . L’Organització atorgarà un número a la parada per ordre d’inscripció. En cas de no tenir-ne, caldrà espera el que ordeni l’organització..
L’espai de la parada és d'aproximadament 5 metres lineals


PEL BON FUNCIONAMENT DE LA FIRA,
Caldrà que totes les parades posin els articles sobre taules o similars. En cas de posar les coses a terra, per raons de pes o volum, cal que estiguin ben ordenades.
No es permet la instal·lació de cap parada que l’Organització no l’hagi aprovada.
No es permetrà l’entrada de vehicles durant les hores de la Fira.
Caldrà deixar el lloc net al marxar.
Caldrà donar informació sobre les reproduccions de les antiguitats.


NO ES PODRÀ POSAR A LA VENDA
- Queviures de qualsevol mena. 
- Cap mena d’animal domèstic o salvatge.
- Revistes i objectes pornogràfics.
- Objectes nous de qualsevol tipus: artesania, llibres, etc.
- Ni roba, ni sabates, ni objectes de ferreteria, ni ferralla nova o de segona mà.
- Cartes i endevinalles sobre l’esdevenidor.
- Qualsevol altre objecte que l’Organització determini.


Sense el consentiment de l’Organització, no es podrà repartir pasquins de propaganda aliena a la Fira.


L’Organització no es fa responsable de:
-Malifetes o perjudicis als firaires o al públic en general, si no n’és directament causant.
-Possibles infraccions de trànsit o actuacions que vagin en contra de les Ordenances Municipals. Cal complir rigorosament les normes que indiquin els organitzadors o autoritats.


La Junta de la Secció de Filatèlia i Numismàtica del Centre Excursionista de Banyoles, és l’Entitat Organitzadora de la Fira del Cop d’Ull i es reserva el Dret d’Admissió, el dret de modificar aquestes normes obligatòries i de solucionar de la forma més convenient, qualsevol qüestió que es presenti.
El no acompliment d’aquestes Normes Obligatòries no dóna dret a participar en la Fira del Cop d’Ull.

Informació addicional