REQUISITS

Requisits obligatoris:

Els requisits obligatoris a complir per qualsevol família que vulgui participar d’alguna d’aquestes sortides familiars són dos:

  • Que la família sigui sòcia del Centre Excursionista Banyoles

 

  • Que tots els membres de la família, inclosos els infants, disposin de la targeta federativa de la FEEC.

 

La quota anual familiar de soci del Centre Excursionista Banyoles és de 48 €.

A títol orientatiu, l’import de la targeta federativa de la FEEC és de:

  • família d’1 adult i 1 infant    *                57 €
  • família d’1 adult i 2 infants*                63 €
  • família de 2 adults i 1 infant*            106 €
  • família de 2 adults i 2 infants*            112,00 €

*Preus per infants fins a 13 anys.

Des del CEB s’ofereix la possibilitat de tramitar una assegurança provisonal vàlida només pel cap de setmana de la sortida, així com fer el pagament de la quota de soci només per algun dels 4 trimestres de l’any.

Per més informació sobre tarifes i possibilitats, podeu consultar-ho a secretaria.

Per tramitar l’alta com a socis del CEB i la sol·licitud de la targeta federativa de la FEEC cal adreçar-se a la seu del CEB, situada al carrer del Puig, 6.

 

L’horari d‘obertura del centre és:

  • dilluns i dimecres, de 19:00 h a 21:00 h
  • divendres, de 18:00 h a 20:00 h.

Les excursions:

Totes les sortides es realitzaran el primer diumenge de cada mes, excepte en aquells mesos que pugui coincidir amb alguna festivitat especial. En aquest cas, la sortida es traslladaria al diumenge següent.

Igulament, en cas que la previsió meteorològica pel dia de la sortida sigui adversa, aquesta s’aplaçaria a la setmana següent.