INSCRIPCIONS I CONDICIONS

Inscripcions:

La inscripció a les sortides es farà a secretaria del Centre fins al divendres anterior a la data de la sortida.

Per descomtat, la inscripció és gratuïta.

Condicions:

Per descomtat, es tracta de sortides familiars, això significa sortides en les que participa tota la família, o sigui els infants han d’anar acompanyats com a mínim d’una persona adulta que se’n responsabilitza, ja sigui el pare, la mare, el tutor legal, l’avi, l’àvia o qualsevol altre membre familiar.

No hi ha cap límit d’edat dels infants que poden participar en aquestes sortides, ni per sota ni per sobre.

No està permès participar a les sortides amb l’acompanyament d’animals de companyia.