EXCURSIONISME EN FAMILIA

ANTECEDENTS

ANTECEDENTS

Antecedents:

A principis de l’any 2016 alguns socis del CEB es van reunir per debatre sobre la possibilitat de crear una nova secció dins el Centre Excursionista Banyoles destinada a fer sortides en família, o sigui, promoure excursions per famílies amb infants.

Davant la bona acollida que va tenir la proposta per part d’aquestes famílies, es van començar a organitzar diferents sortides. Les primeres famílies participants ho van anar donant a conèixer a amics i familiars i de seguida vam copçar que hi havia un gran interès en aquesta modalitat d’excursionisme.


D’aquesta manera, després d’haver estat fent sortides mensuals des del mes de Març de 2016 i fins al mes de Gener de 2017, finalment s’ha pres la decisió de crear una secció oficial del Centre Excursionista Banyoles que promogui i organitzi sortides familiars.

REQUISITS

REQUISITS

Requisits obligatoris:

Els requisits obligatoris a complir per qualsevol família que vulgui participar d’alguna d’aquestes sortides familiars són dos:

 

  • Que la família sigui sòcia del Centre Excursionista Banyoles
  • Que tots els membres de la família, inclosos els infants, disposin de la targeta federativa de la FEEC.

La quota anual familiar de soci del Centre Excursionista Banyoles és de 50 €.

L’import de la targeta federativa de la FEEC, cal que es consulti amb secretaria, donat que hi ha molts preus i combinacions possibles.

Des del CEB s’ofereix la possibilitat de tramitar una assegurança provisonal vàlida només pel cap de setmana de la sortida, així com fer el pagament de la quota de soci només per algun dels 4 trimestres de l’any

L’horari d‘obertura del Centre és: Dilluns, dimecres i divendres, de les 7 a les 9 del vespre.

Les excursions:

Totes les sortides es realitzaran el primer diumenge de cada mes, excepte en aquells mesos que pugui coincidir amb alguna festivitat especial. En aquest cas, la sortida es traslladaria al diumenge següent.

 

Igulament, en cas que la previsió meteorològica pel dia de la sortida sigui adversa, aquesta s’aplaçaria a la setmana següent.

INSCRIPCIONS I CONDICIONS

INSCRIPCIONS I CONDICIONS

Inscripcions:

La inscripció a les sortides es farà a secretaria del Centre fins al divendres anterior a la data de la sortida.

Per descomtat, la inscripció és gratuïta.

Condicions:

Per descomtat, es tracta de sortides familiars, això significa sortides en les que participa tota la família, o sigui els infants han d’anar acompanyats com a mínim d’una persona adulta que se’n responsabilitza, ja sigui el pare, la mare, el tutor legal, l’avi, l’àvia o qualsevol altre membre familiar.

No hi ha cap límit d’edat dels infants que poden participar en aquestes sortides, ni per sota ni per sobre.

No està permès participar a les sortides amb l’acompanyament d’animals de companyia.

QUE OFERIM

QUE OFERIM

Què oferim?

La participació en una activitat excursionista en família comporta:

  • Fer noves amistats, tant pels adults com pels infants
  • Descoberta d’espais naturals i històrics del nostre territori
  • Ajuda als infants a conèixer les pautes per moure’s per la natura, amb respecte i prudència

ALBUM DE FOTOGRAFIES

ALBUM DE FOTOGRAFIES

D'acord amb la Llei de Proteccio de dades, no es poden publicar fotos on hi surtin els nes i nenes sense una autorització expressa dels pares o tutors

LES SORTIDES

LES SORTIDES