A TENIR EN COMPTE

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
· El preu dels cursos és pels socis del Centre Excursionista de Banyoles. Per a fer-se soci del Centre Excursionista de Banyoles cal adreçar-se a la Secretaria i
donar-se d’alta tot indicant les dades personals i pagant la corresponent quota anual (soci individual: 24€, soci familiar: 48€, inclou parella i mainada ).
Una altra opció és fer-se soci temporal pagant 12€ per trimestre.
· Totes les persones que s’inscriuen a algun curs del CEB han d’omplir la butlleta d’inscripció. Aquesta es podrà trobar a la secretaria del CEB o bé us
la podreu descarregar a la web del Centre. En cas de ser menor d’edat, cal omplir l’apartat d’autorització del pare/mare/tutor legal.
· El període d’inscripció del tots els cursos s’inicia el mes de SETEMBRE del 2017 i finalitza un cop omplertes les places disponibles de cada curs.
· Les dates d’inici de cada curs poden variar en funció del professor/a.
Un cop formalitzada la inscripció, el professor/a informarà a tots els inscrits el dia exacte d’inici del curs.
· En cas que algun curs requereixi material específic, un cop formalitzada la inscripció, el professor/a es posarà amb contacte amb l’alumnat per informar
degudament del material necessari que cal portar.
· El pagament del primer trimestre s’abonarà directament a la Secretaria del CEB. Els dos següents trimestres es cobraran a través del compte
bancari indicat a la butlleta d’inscripció.

+ informació a: www.centreexcursionistadebanyoles.cat
Físicament a Secretaria en els següents horaris:
Dilluns: de 19 a 21 h. / Dimecres: de 19 a 21h / Divendres de 18 a 20 h
Trucant al 972 57 52 12 en horari de Secretaria.