Curs de seguretat en terreny d'allaus

Secció vertical.