19è curset "CLICS DE FOTOGRAFIA"

19è Clics de fotografia
Curset de fotografia digital 2017
Centre Excursionista de Banyoles
T’agrada la fotografia? Vols aprendre’n?
T’agradaria participar a la lliga gironina i presentar-tea concursos?
Fer companys..., fer sortides...


La fotografi a és un art àmpliament difòs en el món
d’avui i permet captar el que la nostra mirada recull,
selecciona i vol conservar. El coneixement tècnic-artístic
que es pot aprendre en aquest curs facilita dominar
aquesta disciplina i observar creativament diversos
àmbits de la vida i el seu entorn.
Un fotògraf, acionat o professional, ha de dominar el
llenguatge visual, fotogràc i les seves tècniques, per
poder realitzar judicis pràctics i estètics sobre el control
de la llum i dels equips fotogràcs.
Aquest curs ajuda a aplicar les tècniques de
fotograa fonamentals per generar imatges
correctament construïdes des de
l’exposició, el maneig dels equips i la
composició, incloent el tractament digital
amb ordinador.
El curs té un plantejamnet teòric i pràctic.
Apunteu-vos-hi, us agradarà!

DIES
Març 30
Abril 6, 20, 27
Maig 4, 11, 18, 25
Sortida fi de curs 4 de Juny
Classes teòriques i pràctiques

HORARI: 9 del vespre
LLOC: Sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

PREU
Socis del Centre 65 € No socis 77 €
inclou la quota de soci durant un trimestre
No socis 89 € inclou la quota de soci durant un any

INSCRIPCIONS: Centre Excursionista de Banyoles
C/ del Puig, 6 - Tel. 972 575 212
Horaris de secretaria
Dilluns i dimecres de 7 a 9 del vespre
Divendres de 6 a 8 del vespre